West-Friesland Leert

Wat houdt de HAVO in?

 

 

De havo duurt vijf jaar. De eerste drie jaren heten onderbouw. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan vakken. Daarna kan hij doorstromen naar de bovenbouw. Een leerling die over is naar de vierde klas kan ook overstappen naar het mbo en een vakopleiding volgen. In de bovenbouw kiest elke leerling voor een profiel. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een bepaalde richting in het hoger onderwijs. Er zijn vier profielen:

 

- Natuur en Techniek

- Natuur en Gezondheid

- Economie en Maatschappij

- Cultuur en Maatschappij

 

Met een havo-diploma kan een jongere naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Wie naar de universiteit wil, kan doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Op het vwo moet hetzelfde profiel worden gekozen als op de havo.