West-Friesland Leert

Wat is het technasium?

 

Het Technasium is een landelijke formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. In West-Friesland wordt deze formule aangeboden door OSG West-Friesland.

 

Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak voor havo en vwo werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen.

 

Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector.

 

Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 

 

Profielkeuzevak

Om het vak Onderzoek & Ontwerpen op het havo en vwo te mogen aanbieden, heeft een school toestemming van het ministerie van OCW nodig. Op de technasiumscholen is Onderzoek & Ontwerpen een verplicht profielkeuzevak binnen de profielen Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek.